โครงการหลักสูตรนานาชาติฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระรามเก้า 2 รูป มาแสดงธรรมแก่นักเรียนชั้น Nursery Reception และ Year 1 (วันที่ 23 กันยายน 2558)