วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 10.10 น. - 11.50 น. ผู้อำนวยการได้สังเกตการสอนว่ายน้ำ ระดับชั้น Reception A และ Reception B