วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 08.20-09.10 น. ผู้อำนวยการเข้าสังเกตการสอน Maths ชั้น Year 1 A